Groepscursus  Spaans Conversatie

Naast de privélessen Spaans Conversatie biedt Taaldolfijn ook de mogelijkheid deze cursussen in groepsverband te volgen. Bijvoorbeeld met je partner of met een vriendengroep, collega's etc. 

Ken je echter niemand die met jou Spaanse les wil volgen, dan kan je je inschrijven voor de gewone groepsles. De eerstvolgende cursus start weer in september. 

Deze cursussen zijn bestemd voor beginners en licht gevorderden. Deze cursussen zijn vooral voor iedereen die naast Spaans kunnen lezen en schrijven uiteindelijk ook de taal goed willen leren spreken en verstaan.

Spaans spreken en verstaan zoals de Spanjaarden 

De groepscursus Spaans Conversatie bestaat uit 10 Skypesessies  ( 1 sessie per week ) met een docent. Het lesmateriaal bestaat uit een tekstboek en werkboek waarin je thuis aan het werk gaat. Daarnaast krijg je veel materiaal direct van je docent. Je kan individueel aan je huiswerk werken, maar je kan ook met je klasgenoten online komen om samen te oefenen. 

Behalve in je boek werk je ook in de virtuele leeromgeving van Taaldolfijn waarin je veel Spaanse filmpjes met interactieve oefeningen vindt, filmpjes met grammatica uitleg en interactieve grammatica oefeningen. Ook staan er interactieve spraakoefeningen met spraakherkenning. Zo kan je je uitspraak én je woorden en zinnen oefenen. 

Je leert spelenderwijs Spaans spreken, verstaan en je raakt thuis in de Spaanse cultuur. Door op een plezierige manier samen te leren, thuis en tijdens de Skype sessies met je docent leer je uiteindelijk de Spaanse taal te spreken zoals de Spanjaarden.

Hoe werkt een Online Groepscursus precies?

De docent maakt een skypegroep met ingebouwde chatgroep aan van maximaal 7 personen (6 cursisten plus docent).

Tijdens de Skypesessie heb je de mogelijkheid om op dezelfde manier met je docent Spaans en de andere cursisten te communiceren alsof je met elkaar in een klaslokaal zit. Voor een plenaire uitleg, deelt de docent het scherm zodat iedereen hetzelfde ziet en de uitleg die op het digitale schoolbord geschreven wordt kan meelezen. Na afloop ontvangt iedereen een kopie van deze uitleg op het digitale schoolbord.

Ben jij aan het woord in het Spaans, en weet je iets niet, dan typt de docent het woord voor iedereen zichtbaar in de chat, zodat je gewoon door kunt, zonder onderbreking.

Wat heb je nodig?

Het Skypeprogramma van Microsoft is gratis te downloaden via deze link. Met dit programma kun je deelnemen aan de groepslessen Spaans Conversatie.
Je krijgt les van je docent Spaans. Tijdens de Skypelessen beschikken we ook over een digitaal schoolbord dat voor iedereen zichtbaar is. Daarnaast kan iedereen het scherm met de digitale leeromgeving delen zodat we met elkaar mee kunt kijken. 

Terwijl je vrijuit in het Spaans praat met docent en cursisten, maakt je docent op het digitale schoolbord aantekeningen. Deze aantekeningen bevatten aanvullingen, veranderingen en correcties op jouw spreken. Met elkaar bespreek je deze punten en je hebt ze ook direct in je bezit. Na de les kun je deze aantekeningen op enig moment overnemen in je schrift. Deze aantekeningen blijven gedurende de hele cursus staan.

Het Skypeprogramma van Microsoft is gratis te downloaden via deze link

Voordelen van de groepscursus

- 10 Skypesessies met docent en medecursisten van 1 uur in een plezierige setting.

- Toegang tot de virtuele leeromgeving op internet of in onze eigen app om je spreken en verstaan te kunnen oefenen, waar en wanneer je maar wil. 

- Buiten de Skypesessies om kunnen cursisten onderling afspreken in de Skypegroep en met elkaar hun spreekvaardigheid trainen en naar een hoger plan trekken.

- Intensieve ondersteuning door de docent dankzij de chatfunctie: vragen buiten de les om kunnen in de  chat gesteld worden. De docent, maar ook medecursisten kunnen hierop reageren. 

- Vragen kunnen in de chat direct aan de docent worden gesteld. De docent beantwoordt de vragen snel.